ΓΝΩΜΗ"ΣΤΕΡΓΕΙ ΓΑΡ ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΝ ΚΑΚΩΝ ΕΠΩΝ"
ΣΟΦΟΚΛΗΣ

"Διότι κανένας δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο των κακών γεγονότων"
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)

Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Γράφει η Νότα Κυμοθόη2009

photo by Nota Kimothoi PASXA 2009Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


" ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ" photo by Nota KimothoiΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

 http://artnotakymothoe.blogspot.com
http://ComeLuckyGoHappy.blogspot.com


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 2009*

Γράφει η Νότα Κυμοθόη( http://kymothoenota.blogspot.com/)

" Εν αρχή ην ο Λόγος

και ο Λόγος ην προς τον Θεόν

και Θεός ην ο Λόγος!

Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν.

Πάντα δι' αυτού εγένετο

και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν,

ο γέγονεν.

Εν αυτώ ζωή ην

και η ζωή ην το Φως των ανθρώπων.

Και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν.

Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού

όνομα αυτώ Ιωάννης.

Ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν

ίνα μαρτυρήση περί του Φωτός,

ίνα πάντες πιστεύσωσι δι' αυτού.

Ουκ ην εκείνος το Φως,

αλλ' ίνα μαρτυρήση περί του Φωτός.

ήν το Φως το αληθινόν,

ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

Εν τω κόσμω ην

και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω.

Εις τα ίδια ήλθε

και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον.

Όσοι δε έλαβον αυτόν

έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι

τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού.

Οι ουκ εξ αιμάτων ,

ουδέ εκ θελήματος σαρκός,

ουδέ εκ θελήματος ανδρός,

αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν.

Και ο Λόγος σάρξ εγένετο

και εσκήνωσεν εν ημίν

και εθεασσάμεθα την δόξαν αυτού.

Δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός

πλήρης χάριτος και αληθείας.

Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού

και κέκραγε λέγων:

"Ούτος ην ον είπον

ο οπίσω μου ερχόμενος

έμπροσθέν μου γέγονεν

ότι πρώτος μου ην

και εκ του πληρώματος αυτού

ημείς πάντες ελάβομεν

και χάριν αντί χάριτος

ότι ο νόμος

δια Μωϋσέως εδόθη

η χάρις και η αλήθεια

δια Ιησού Χριστού εγένετο".

(εκ του κατά Ιωάννην α' 1-17)

Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού

ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!

Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν

οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν

από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.

Ως εκλείπει καπνός εκλιπέτωσαν

ως τίκεται κηρός από προσώπου πυρός

ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί

από προσώπου του Θεού

και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν.

Αύτη η ημέρα

ην εποίησεν ο Κύριος

αγαλλιασώμεθα και ευρανθώμεν εν αυτή.

Ο Ιησούς Χριστός δια της Αγάπης του στον άνθρωπο

αυτόν οπού οι ανθρώπινες αξίες των αρχαίων Ελλλήνων

τιμούσαν ως ΦΑΟ=Φως

σταυρώθηκε από αυτόν τον άνθρωπο που δεν είχε ΦΩΣ

αλλ΄ αναστήθηκε!

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για όλα τα δεινά στη γη

κι όχι ο Θεός! Ο Θεός είναι Αγάπη και Φως!

Οι σκοτεινές καρδιές ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ που

δεν δέχονται την Αγάπη δεν έχουν το Φως του Θεού!

Δημιουργούν έχθρα, μίσος, βία, αντιπαλότητες και πολέμους!

ΑΥΤΟΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

δεν συμπονούν το συνάνθρωπο

δεν βοηθούν το συνάνθρωπο

δεν ενδιαφέρονται για τον άλλον!

Οι θρησκείες είναι δημιούργημα ανθρώπων κι όλοι οι -ισμοί!

Ο Θεός δεν έχει ανάγκη καμιά θρησκεία!

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη επικοινωνίας με το Θεό

και κοινωνίας μετά του Θεού!

Ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους

τον τρόπο Επικοινωνίας μαζί Του

και τον τρόπο Κοινωνίας μαζί Του!

ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ!

1)ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ

έδωσε

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ

(α)ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ

(β) ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ

Δόθηκαν όλες οι ανθρώπινες αξίες στο "Λόγο"

αλλά οι Ιουδαίοι και οι διάφοροι εθνικοί τότε

δεν δέχτηκαν αυτή τη σοφία των ΕΛ-ΛΗΝΩΝΤο Απολλώνιο Φως δηλαδή!..Διότι το Φως το Άγιο Φως, οπού ήρθε για να θυμήσει στην περιοχή οπού γεννήθηκε ο Χριστός, στην αρχαία περιοχή των ΕΛΑΜ δηλαδή, την ξεχασμένη στην εποχή του από όλους (μόνον οι Εθνικοί την γνώριζαν), γιαυτό και έδωσε εντολή στους μαθητές του να μη πάνε εκεί οπού είναι οι Εθνικοί (δηλαδή οι Έλληνες)

Μήτε οι Έλληνες δέχτηκαν τη σοφία των Ιουδαίων προφητών "ΗΛ" 

και ήρθε ο Ιησούς Χριστός ΕΚΕΙ, οπού

ανέτρεπαν αυτές τις ανθρώπινες αξίες

σε μια εποχή οπού δια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

ξερίζωναν τις ανθρώπινες αξίες

και διέδωσε την Αγάπη για τον Άνθρωπο

όπου κι αν κατοικεί, όπου κι αν βρίσκεται!

Στους Ιουδαίους υπήρχαν οι Προφήτες

που μέσω αυτών είχαν δοθεί οι αλήθειες όλες

για να φωτιστούν οι καρδιές και νόες των εκεί ανθρώπων!

2)ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ διέδωσε ο Ιησούς Χριστός

αξία οπού δεν υπήρχε στην αρχαία ελληνική σοφία

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΗΡΘΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ!

ΔΙΑ την ύπαρξη κι έλευση ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

μέσα από τους Ιερούς Του Λόγους

που διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΟ "ΕΛ"= ΦΩΣ και Αγάπη για το Φως της αλήθειας!

Οι Ιουδαίοι πάλι δεν τον δέχτηκαν

και τον σταύρωσαν.

Οι Έλληνες σήμερα δεν μπορούν

να δεχτούν ότι ο Θεός ήρθε στους Ιουδαίους ως γέννημα Ιουδαίων!
Αυτή τους η άρνηση είναι προσβολή του Θεού
Αυτή τους η άρνηση είναι ασέβεια στις Βουλές του Θεού!
Με ποιο δικαίωμα κρίνουν το Σχέδιο του Θεού?
Εκεί έκρινε ο Θεός να γεννηθεί γιατί υπήρχε πρόβλημα!
Εκεί οπού περπάτησε ο ίδιος ο Θεός
Υπάρχει ακόμα...πρόβλημα "ανθρώπινο πρόβλημα"
Υπερ-Εγώ ανθρωπίνων υπάρξεων για λόγους...εξουσίας?
...
Ο εγωισμός αυτός των ΕΛΛΗΝΩΝ

στους οποίους είχε αποκαλυφτεί το "ΕΛ"= ΦΩΣ

κι ο εγωισμός των ΙΟΥΔΑΙΩΝ

στους οποίους είχε αποκαλυτεί το "ΗΛ"=ΑΓΑΠΗ

έχει διχάσει την ανθρωπότητα!

ΑΛΛΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΦΥΛΗ

ΤΗ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΜΙΛΑΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΚΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ

ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ!

ΕΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΧΑΖΕΙ!

ΜΟΝΟΝ Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΔΙΧΑΖΕΙ και η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ.

Αυτή είναι η αλήθεια της ΑΝΆΣΤΑΣΗΣ!

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών

θανάτω θάνατον πατήσας

και τοις εν τοις μνήμασι

ζωήν χαρισάμενος!

Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί!

Καθαρθώμεν τας αισθήσεις

και οψόμεθα τω απροσίτω Φωτί

της Αναστάσεως Χριστόν εξαστράπτοντα

και χαίρετε φάσκοντα τρανώς ακουσόμεθα

επινίκιον άδοντες Δόξα Σοι!

Ουρανοί μεν επαξίως ευφραινέσθωσαν

γη δε αγαλλιάσθω

εορταζέτω δε κόσμος

ορατός τε άπας και αόρατος

Χριστός γαρ εγήρεται ευφροσύνη αιώνιος!

Νυν πάντα πεπλήρωται Φωτός

ουρανός τε και γη

και τα καταχθόνια.

Εορταζέτω γουν πάσα κτίσις

την έγερσιν Χριστού εν "Ω" εστερέωται!
Αυτή είναι η αλήθεια των Ορθοδόξων για να μας αναγνωρίσει Εκείνος
όταν η ψυχή μας βρεθεί εκτός σώματος...
Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΝΟΙΑ!..

Με αγάπη για την Αγάπη

και Αγάπη για το Φως της Αγάπης Του!

Νότα Κυμοθόη!

*Δόθηκε για να διαδωθεί

αν αναρτηθεί να αναρτηθεί ως έχει!
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΔΩ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ComeLyckyGoHappy
ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ=ΖΩ+ΓΡΑΦΩ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, Η ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΙΧΩΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
COPYRIGHT:Νότα Κυμοθόη
or
Nota Kimothoi


Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ, από τη η Νότα Κυμοθόη1 ΦΩΤ." Ο Νυμφίος"Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Έργο της Νότας Κυμοθόη σε ξύλο
http://artnotakymothoe.blogspot.com


ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ
από τη Νότα Κυμοθόη*


Αφιερωμένο σε όλες τις σκληρές καρδιές

"Πορεύεσθε απ' εμού οι κατηραμένοι
εις το πυρ το αιώνιον
το ητοιμασμένον τω διαβόλω
και τοις αγγέλοις αυτού!
Επείνασα γαρ, και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν!
Εδίψησα και ουκ εποτίσατέ με!
Ξένος ήμην και ου συνηγάγετέ με!
Γυμνός ήμην και ου περιβάλετέ με!
Ασθενής ήμην και εν φυλακή
και ουκ επεσκέψασθέ με!"
Τότε αποκριθήσονται αυτώ
οι δίκαιοι λέγοντες:
"Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα
ή διψώντα ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή
ή εν φυλακή, και ου διηκονήσαμέν σοι;"
Τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων:
"Αμήν λέγω υμίν, εφ' όσον ουκ εποιήσατε
ενί τούτων των ελαχίστων,
ουδέ εμοί εποιήσατε"
Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον
οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον!
Και εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς
πάντας τους λόγους τούτους είπε
τοις μαθητές αυτού:
"Οίδατε ότι μετά δύο ημέρας
το Πάσχα γίνεται
και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδοται
εις το σταυρωθήναι.
Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή
ο Υιός του ανθρώπου!
Αμήν, αμήν λέγω υμίν,
εάν μη ο κόκκος του σίτου
πεσών εις την γην αποθάνη,
αυτός μόνος μένει.
Εάν δε αποθάνη πολύν καρπόν φέρει.
Ο φιλών την ψυχήν αυτού
απολέσει αυτήν
και ο μισών την ψυχήν αυτού
εν τω κόσμω τούτω,
εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν!
Εάν εμοί διακονή τις,
εμοί ακολουθείτω
και όπου είμι εγώ
εκεί και ο διάκονος ο εμός έσται
και εάν τις εμοί διακονή
τιμήσει αυτόν ο Πατήρ.
Νυν η ψυχή μου τετάρακται
και τι είπω;
Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης.
Αλλά δια τούτο ήλθον
εις την ώραν ταύτην.
Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα!
Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού
και εδόξασα και πάλιν δοξάσω!"
Ο ουν όχλος, ο εστώς και ακούσας
έλεγε βροντήν γεγονέναι.
Άλλοι έλεγον. "Άγγελος αυτώ λελάληκεν"
Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν:
"Ου δι' εμ΄΄ε αύτη η φωνή γέγονεν,
αλλά δι' υμάς. Νυν κρίσις εστί
του κόσμου τούτου. Νυν ο άρχων
του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω.
Καγώ, εάν υψωθώ εκ της γης,
πάντας ελκύσω προς εμαυτόν."
Απεκρίθη αυτώ ο όχλος:
"Ημείς ηκούσαμεν εκ του νόμου
ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα
και πως συ λέγεις ότι
δει υψωθείναι τον Υιόν του ανθρώπου;"
Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς:
"Έτι μικρόν χρόνον το φως μεθ' υμών έστι.
Περιπατείτε έως το φως έχετε
ίνα μη σκοτία υμάς καταλάβη
και ο περιπατών εν τη σκοτία
ουκ οίδε που υπάγει.
Έως το φως έχετε,
πιστεύετε εις το Φως
ίνα υιοί Φωτός γένησθε."
Τοσαύτα δε σημεία πεποιηκότος
έμπροσθεν αυτών, ουκ επίστευον εις αυτόν...
Ηγάπησαν γαρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον
ήπερ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε
εκέκραξε και είπεν:
"Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ,
αλλ' εις τον πέμψαντά με
και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με!
Εγώ Φως εις τον κόσμον ελήλυθα,
ίνα πας ο πιστεύων εις εμέ
εν τη σκοτία μη μείνη.
Και εάν τις μου ακούση των ρημάτων
και μη πιστεύση, εγώ ου κρίνω αυτόν.
Ου γαρ ήλθον ίνα κρίνω τον κόσμον
αλλ' ίνα σώσω τον κόσμον.
Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου,
έχει τον κρίνοντα αυτόν.
Ο λόγος, όν ελάλησα,
εκείνος κρινεί αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.
Ότι εγώ εξ' εμαυτού ουκ ελάλησα,
αλλ' ο πέμψας με Πατήρ αυτός μοι
εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω.
Και όιδα ότι η εντολή αυτού
ζωή αιώνιος εστιν.
Ά ουν λαλώ εγώ, καθώς είρηκέ μοι ο Πατήρ,
ούτω λαλώ!"
*Δόθηκε ως έχει για ν' αναρτηθεί ως έχει.


Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του1!
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .